E-mail en formulieren van website komen in spam terecht?

Je kent het wel: de bestellingen op je webshop komen niet goed aan en e-mails via de formulieren op je website komen nooit aan. Om dit soort mail problemen te voorkomen, koppelen we bij Marktmedia formulieren en webshops aan een Postmark mail server. Deze server die de mails beheert, verzendt alles netjes met juiste certificaten. Hierdoor is er geen mail meer die wordt gemist of als spam binnenkomt.

E-mail via Postmark mailservice

Bij het opleveren van een nieuwe website zorgen we er meteen voor dat de dkim en return-path instellingen goed geconfigureerd en getest zijn. Ook bij bestaande sites worden we vaak benaderd om mail problemen op te lossen. Let op: dit is een betaalde dienst. Als partner van Postmark kunnen we je hier goed bij helpen, in een kleine maandelijkse vergoeding.Dashboard mailservice

Inzicht en 100% score